Dosya Dönüştürücü

Uzunluk Dönüştürücü

From
To

Metrik

Kilometre
1
Metre
1000
Desimetre
10000
Santimetre
100000
Milimetre
1000000
Mikrometre
1000000000
Nanometre
1012
Angstrom
1013

İngiliz / Amerikan

Lig
0,21
Mil
0,62
Furlong
4,97
Zincir
49,71
kamış
198,84
avlu
1093,61
Ayak
3280,84
Bağlantı
4970,97
El
9842,52
İnç
39370,08
Hat
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Deniz

Deniz mili
0,54
Kulaç
546,81

Astronomik

Parsek
3,24×10-14
Işık yılı
1,06×10-13
Astronomik birimi
6,68×10-9
Işık Dakikası
5,56×10-8
Işık Saniye
3,34×10-6
PDF Dosyasını Seçin ...
©2021 Office-Converter.com
Office Dönüştürücü Chrome Uzantısı yüklensin mi?
Dönüşüme Devam Etmek İçin Ağa Yeniden Bağlanın
  • 1
  • Kayıt ol